`

Reünie van Cours '68

Cours '68 heeft op 25 oktober 2008 haar tweede reünie in veertig jaar tijd gehouden.
Met de naam "Cours '68" bedoelt men aan te duiden de groep mannen die op het Groot Seminarie in Haaren in 1962 begon aan het eerste jaar filosofie en welke mannen in het jaar 1968 tot priester zouden worden gewijd.
Aanleiding voor de reünie was het feit dat het dit jaar veertig jaar geleden is dat Cours '68 werd afgesloten.
In 1968 zijn zes mensen van Cours '68, te weten Toon van Beers, Jan Bekkers, Jan Hurkmans, Jan Plasmans, Jan van Ras en Bart Verreijt - tot priester gewijd.
De namenlijst van de reünie in 1980 omvatte 48 namen.
Zoals bekend vond in de jaren '60  een grote omwenteling plaats in de priesteropleiding.
Een aantal mensen ging in 1965 in Nijmegen filosofie en theologie studeren; een aantal ging in 1967, toen "Haaren" als priesteropleiding werd opgeheven, in Tilburg studeren.
In de loop van de jaren 1962-1968 stopte een relatief groot aantal om persoonlijke redenen met de priesteropleiding.

Gerard Daamen had het initiatief genomen voor deze reünie, waaraan vijftien mensen hebben deelgenomen (Jan Bekkers, Tonny van de Burgt, Gerard Daamen, Frans Dijkers, Ger van Hoek, Cees van Hulten, Jan Hurkmans, Frans Huijbers, Joop Jans, Theo Maas, Jan van Ras, Theo Spanjers, Bart Verreijt, Jos Verstijnen en Jan van Zoest).
Op de oproep voor deze reünie hebben veel meer mensen positief gereageerd, doch een aantal van hen liet weten helaas niet te kunnen op de datum 25 oktober.
Gerard heeft in de voorbereidingstijd een beroep mogen doen op Jos Verstijnen, met wie hij het speurwerk naar de huidige adressen heeft verricht.

Niet mag onvermeld blijven, dat Gerard bij zijn poging om zoveel mogelijk mensen te bereiken een aantal malen te horen kreeg, dat de persoon naar wie hij vroeg, reeds overleden was. Negen Coursgenoten zijn inmiddels overleden, te weten: Toon van Beers, Marius van Boxmeer, Huub van Korven, Jan van der Lee, Jan Plasmans, Jan Valks, Ad van de Ven, Jan(Willem) Verhoeven en Hans Willems.
Een aantal om stil van te worden

De reünie vond plaats in Oisterwijk en het was boeiend om de levensloop van eenieder te horen, om met elkaar te discussiëren over de plaats van de kerk en het geloof en om het weerzien - met sommigen na 45 jaar - te vieren.

Er is een volgende reünie in 2013 gepland. De door Gerard en Jos uitgekozen locatie was perfect.

Jan van Zoest,
Alphen aan den Rijn, 30 oktober 2008

 

`